www.rinunim.co.il


Deprecated: Function split() is deprecated in /home/rinunimc/public_html/PrintArticle.php on line 64
הודעה משותפת לעיריית חיפה ולרשות הטבע והגנים. כתבה: רונית קיטאי. צילום: ויקיפדיה
גיא כהן מנהל מחוז צפון ברשות הטבע והגנים: הרשות תמשיך לסייע לעיריית חיפה למתן את הקונפליקטים שבין תושבי חיפה לחזירי הבר. נצליח להרחיק את חזירי הבר רק עם שיתוף פעולה של העירייה ותושבי העיר ועצירת ההאכלה. אנחנו שמחים לסייע לעירייה ונעשה מה שניתן בכדי להצליח
חזיר בר. צילום: ויקיפדיה
רשות הטבע והגנים ועיריית חיפה חתמו היום על מסמך הבנות לטיפול בבעיית חזירי הבר והרחקתם מגבולות העיר חיפה - פרוייקטור של הרט"ג ייעץ לעירייה על פי תכנית עבודה שגובשה בין הצדדים, ושעיריית חיפה כבר החלה לפעול למימושה*

הפרוייקטור של רשות הטבע והגנים יסייע לעירייה לתכלל ולהכווין את התכנית בהובלת פרויקטור העירייה לנושא. במסגרת ההבנות נקבעו יעדי עבודה שנועדו להפחית את מספר חזירי הבר בשכונות העיר.


נציג העירייה דוד לוריא : היום חתמנו על מסמך הבנות עם רט"ג, על סמך תכנית עבודה שהוכנה בתיאום איתם, והיא מגדירה יעדים עם מטרה אחת ברורה – ירידה דרסטית במספר חזירי הבר בעיר.

הצדדים יפעלו במסגרת 'צוות משותף' להמשך גיבוש ומימוש התכנית לצמצום ומניעת תופעת חזירי הבר בעיר.פעילות מרכזית זו נועדה לצמצם כניסת חזירי בר לשכונות בחיפוש אחר מזון. בנוסף תמשיך העירייה בפעולותיה לחסימת נתיבי חדירה לשכונות באמצעות גידור.הצדדים ימשיכו בנקיטת כל הפעולות הנלוות והנחוצות למניעת התופעה ובתוכן פעולות לדילול והמתת חזירי בר סוררים אשר איבדו את תחושת הפחד מבני אדם תוך תגבור פעולות אלה וייעול שיטת הדילול באמצעות הענקת היתרי ירי וכיוצא בזה.


פעילות זו הינה קריטית ונחוצה על מנת למנוע למזער ולהפחית את הסיכון המיידי והממשי מפני פגיעות גוף ורכוש הנשקף לציבור הרחב ובכלל זה שמירה על בריאות הציבור ומניעת התפשטות מחלות ומגיפות.

בנוסף, הצדדים ימשיכו לקדם במשותף פעולות הסברה על מנת להפנים את הקשר הישיר בין מזון זמין ברחובות לבין נוכחות החזירים בעיר.

התוכנית לטיפול בחזירי הבר בעיר תכלול מספר פעולות מרכזיות:

1. צמצום מקורות מזון ומים – ביצוע סניטציה, מניעת מזון זמין ועצירת האכלה מכוונת של חיות בר. פעילות מרכזית זו, נועדה לצמצם כניסת חזירי בר לשכונות בחיפוש אחר מזון בדרכים הבאות:

א. סניטציה – פינוי יומי של אשפה ותיגבור פינוי ערב, בפרט בשכונות בהן נוכחות חזירים רבה, שימוש באשפתונים שלא נגישים לחיות הבר, ניקיון ערב בפארקים, קיבוע עגלות האשפה, סגירת נזילות מים וביוב.

ב. אכיפה – מניעת השארת מזון בשטח הציבורי (האכלת חתולים שלא בהתאם להנחיות), מניעת האכלה של חזירי בר וחיות בר אחרות.

ג. הסברה – גיבוש פעילות קהילתית לצמצום הקונפליקט.

2. חסימת נתיבי חדירה לשכונות – מיפוי, גידור וחסימה של נתיבי כניסה של חזירים. תחזוקה שוטפת.

3. המתה של פרטים סוררים – פרטים סוררים הם חזירים שאיבדו החשש מבני אדם, ורואים בו מקור מזון. חזירים אלו מסוכנים, ואין ברירה אלא להמיתם. המתה של פרטים סוררים היא הפעילות המשלימה לתחומי הממשק המפורטים לעיל. המתה יכולה להתבצע בלכידה והמתה הומנית ובהמתה בירי, תחת היתר מרט'ג

.
4. הכנת דוח חודשי על ידי הצוות המשותף.

5. היתרי הירי ייתנו לפוליגונים מוגדרים שיוסכמו על הצוות המשותף, בהתאם לנוהל ירי במרחק קטן מ 500 מטר מיישוב.

6. היתרי הירי יותנו באיסוף הפגרים באופן מיידי ואיסוף דגימה מכל פרט.

7. כל שינוי בתכנית העבודה וכל פרסום לציבור יהיה בהסכמת הצוות המשותף.

(רוני גרוסמן)

הדפסה            חזרה לידיעה