www.rinunim.co.il


Deprecated: Function split() is deprecated in /home/rinunimc/public_html/PrintArticle.php on line 64
ביקור הזדהות אקדמי: משלחת סולידריות של חברי סגל מ-MIT ומברקלי ביקרה בטכניון. כתבה: רונית קיטאי. צילום: דוברות הטכניון
נשיא הטכניון פרופ' אורי סיון הציג לחברי המשלחת את ההיערכות המהירה של הטכניון בתגובה לאירועי 7 באוקטובר
חברי הסגל מ-MIT ומברקלי עם נשיא הטכניון פרופ' אורי סיון (במרכז) וסגנו לקשרי חוץ ופיתוח משאבים פרופ' וויין קפלן. צילום: דוברות הטכניון
סיפרו לאורחים מחו'ל על אירוח עשרות משפחות מפונים בקמפוס, סיוע לסטודנטים ולסטודנטיות משרתי המילואים, הקמת מוקד 'ערבות הדדית' שכלל מאות מתנדבים וסייע לקהילת הטכניון, לתושבי הדרום והצפון המפונים ולחיילי צה'למשלחת סולידריות של חברי סגל מ-MIT ומברקלי ביקרה לאחרונה בקמפוס כדי להביע הזדהות עם הטכניון ועם האקדמיה במדינת ישראל. המשלחת נפגשה עם הנהלת הטכניון, סיירה בקמפוס ונפגשה עם חוקרים מהפקולטה למדעי המחשב ע'ש טאוב.


בתשובה לשאלת האורחים במה יוכלו לעזור השיב נשיא הטכניון: 'על נשיאי האוניברסיטאות בארה'ב לצאת בהצהרה פומבית חד-משמעית התומכת באקדמיה הישראלית ובשיתופי פעולה מחקריים ומתנגדת לחרם, כלומר להימנעות מהזמנת חוקרים ישראלים לכנסים בין-לאומיים ומפרסום מאמריהם'.

נציגי MIT וברקלי אמרו כי הם פועלים לגיוס תמיכה בישראל בתרומות והסברה, וכי 'דווקא בעת הזו חשוב להגביר את נוכחותם הבין-לאומית של חוקרים ישראלים, לייצר יותר שיתופי פעולה מחקריים כדי להראות תמיכה ולתמוך בהסברה הישראלית'ץ

פרופ' דניאל ג'קסון מ-MIT הירצה במסגרת הביקור לסטודנטים ולחברי סגל בפקולטה למדעי המחשב ע'ש טאוב. בהרצאתו הוא הראה כיצד תפיסות מסוימות מחוללות חידושים דרמטיים בעולם התוכנה. פרופ' ג'קסון פרסם ב-2021 ספר בשם 'מהות התוכנה' ובו הוא מציג גישה חדשה לגמרי בתכן תוכנה.

(דורון שחם)
צילום: דוברות הטכניון

פרופ' דניאל ג'קסון בהרצאה בפקולטה למדעי המחשב ע'ש טאוב. צילום: דוברות הטכניון

 

הדפסה            חזרה לידיעה