www.rinunim.co.il


Deprecated: Function split() is deprecated in /home/rinunimc/public_html/PrintArticle.php on line 64
המנהלת לפיתוח חיפה מציגה בשקיפות את דוח סיכום שנת 2023 והמתוכנן לשנת 2024. כתבה: רונית קיטאי. צילום: לע'מ
פרופ' אבי שמחון , יובל אדמון, ועל היערכות משק האנרגיה עד לסוף שנת ...2029
אבי שמחון .צילום: חיים צח לע'מ
בין הממצאים: הפסקת פעילות התעשיה הפטרוכימית בשנת 2029 - כמתוכנן, בשנה החולפת הוחל ביישומן של 41 מתוך 106 חבילות עבודה המרכיבות את התכנית/


פרופ' אבי שמחון, ראש המועצה הלאומית לכלכלה ויו'ר ועדת ההיגוי של התכנית האסטרטגית לפיתוח מפרץ חיפה: 'התוכנית לפיתוח מפרץ חיפה יצאה לדרך והיא לא עוצרת. החזון שגיבשנו קורם עור וגידים ואנו ממשיכים ביישום השלבים שנקבעו במטרה שעד שנת 2029 משק האנרגיה יהיה ערוך להפסקת פעילות התעשייה הפטרוכימית במפרץ, לצד הפיכת מטרופולין חיפה למקום מרכזי ונקי יותר בו יחיו מעל למיליון וחצי תושבים'.


יובל אדמון ראש המנהלת לפיתוח מפרץ חיפה וסגן ראש המועצה הלאומית לכלכלה במשרד ראש הממשלה: 'התוכנית האסטרטגית לפיתוח מפרץ חיפה היא אחת התכניות הגדולות והמורכבות שבוצעו במדינת ישראל בעשורים האחרונים. הדוח מציג את כל הפעולות שנעשו ולא נעשו בשנת 2023 באופן שקוף כפי שהתחייבנו, לצד היעדים שקבענו לשנת 2024. אני מודה לעשרות השותפים בממשלה, בשלטון המקומי ובחברה האזרחית על שיתוף הפעולה המקצועי והענייני'.


בהמשך להחלטת הממשלה (מספר 1231) מחודש מרס 2022 בנושא "אסטרטגיה לפיתוח ולקידום מפרץ חיפה", בה הוחלט על הקמת המנהלת לפיתוח מפרץ חיפה במשרד ראש הממשלה שתפעל ליישום בפועל של ההחלטה לרבות ריכוז כל תכולות הפרויקט, ביצוע שגרות מעקב עם כלל בעלי העניין באזור, זיהוי והסרת חסמים וריכוז סטאטוס ביצוע לכל התהליך הציגה המנהלת לפיתוח מפרץ חיפה היום (יום חמישי 22 בפברואר) את דוח סיכום פעילותה לשנת 2023 והפעולות המתוכננות לשנת 2024.

יצוין כי החלטת הממשלה שמה דגש באופן מפורט על תכנון מחדש של המפרץ כאזור אורבני מוטה מגורים, תעסוקה איכותית, שטחים ירוקים ויצירת מנועי צמיחה כלכליים חזקים למפרץ חיפה, הכוללים בין היתר בניית אלפי יחידות דיור חדשות, גיבוש פתרונות תחבורה מתקדמים והקמת פארק מטרופוליני לצד מתחמי תעסוקה והייטק.


בדו'ח החדש מצוין כי מרכיב בסיסי ומרכזי במהלך לפיתוח המפרץ הינו יצירת המענה האנרגטי השלם שיאפשר את הפסקת הפעילות הפטרוכימית במפרץ, לטובת פיתוחו מחדש. יצירת המענה האנרגטי כוללת בין השאר הקמה והסבה של תשתיות אחסון, ייבוא, הולכה וניפוק של תזקיקים וחומרים נוספים, הסדרת רגולציה ועוד.
כמו כן, כוללת התכנית האסטרטגית שורת מרכיבים מהותיים נוספים שאושרו על ידי הממשלה, לרבות: רכבות מהירות לגוש דן, הקמת בית חולים חדש בקריית אתא, פארק מטרופוליני, קידום אזורי תעסוקה ייעודיים בקריית אתא ובסמוך למרכזית המפרץ ונחל סעדיה ועוד.

עבור כל אחד מן הפרויקטים הכלולים בתכנית האסטרטגית הוצגו לוחות זמנים והיא מאפשרת מעקב שקוף אחר יישום המשימות, סיוע בהסרת חסמים וכלי לייעול ושיפור הביצועים של מרכיביה השונים. במסגרת לוחות הזמנים המפורטים בתכנית הוצג גם לוח זמנים עבור תהליך היערכות משק האנרגיה ולפיו משק האנרגיה יהיה ערוך להפסקת פעילות התעשייה הפטרוכימית במפרץ חיפה בשנת 2029.

בעקבות מלחמת "חרבות ברזל" הפנתה המנהלת מאמצים לסיוע למשרד האנרגיה לטפל ברציפות תפקוד משק האנרגיה בזמן המלחמה. אחד האתגרים הראשונים שזוהה הוא היכולת לייבא גפ"מ בעת חירום, כיוון שכל ייבוא הגפ"מ כיום מסתמך על נקודת כניסה אחת באשקלון, כמו כן, בחודשי החורף הביקוש לגפ"מ גדל משמעותית עקב שימוש נרחב בו לצרכי חימום, מה שמצריך הגדלה של הייבוא לעומת חודשי הקיץ.

המנהלת פעלה יחד עם גורמים בממשלה ובמגזר הפרטי לנתח ולקדם חלופות שניתן ליישם בטווחי זמן קצרים, לטובת ייבוא גפ"מ, כולל ממרחב מפרץ חיפה.בעקבות פעולות אלו, הוחלט להאיץ את הקמת מקשר הגפ"מ המתוכנן במסגרת החלטת ממשלה 1231 במרחב נמל אשדוד, ולכן לוחות הזמנים להקמתו הוקדמו במספר שנים, כתלות ביכולת לקצר הליכים במוסדות התכנון. המנהלת ממשיכה גם בימים אלה את עבודתה עם כל הגורמים הרלוונטיים על מנת להאיץ ככל שניתן את הקמת התשתיות הנדרשות לטובת ייבוא יעיל של גפ"מ בשגרה ובחירום.


תכנית העבודה המלאה כוללת 106 חבילות עבודה, אשר נגזרו מהחלטת הממשלה ובתוכן כ 500 משימות שונות לביצוע במגוון תחומים עד ליישומה המלא. להלן עיקרי הממצאים של דוח סיכום פעילות 2023:


תוך 106 חבילות עבודה, 41 חבילות נמצאות כבר בביצוע במהלך שנת 2023 (חלקן החלו ב 2022 וחלקן ב 2023), מתוכן 21 עומדות בלוח הזמנים שנקבע ולמרות עיכובים מסוימים בחלק מחבילות העבודה, מועד מוכנות משק האנרגיה נשאר בשנת 2029.

לכל תשתיות האנרגיה הנדרשות עבור מוכנות משק האנרגיה במפרץ ישנם אחראיים הפועלים לקידומן. כלל המשימות נמצאות בתהליך תכנון/מכרז/הקמה, והמנהלת מבצעת מעקב ובקרה צמודים.

תמ'א 75 בתחום האנרגיה, מקודמת על ידי רשות מקרקעי ישראל ומנהל התכנון ומהווה את התוכנית הסטטוטורית המרכזית בתחום התשתיות הנדרשות עבור מוכנות משק האנרגיה.

כלל התשתיות הנדרשות עבור סגירת בז"ן שבשלות מבחינה סטטוטורית להקמה מתוקצבות על ידי המדינה מלבד הקמת מתקן אחסון לביטומן לשעת חירום, המנהלת פועלת לתקצובו בהקדם.

צווארי הבקבוק נכון להיום לעמידה בהיערכות משק האנרגיה עד לשנת 2029 הינם: הקמת אתר אחסון תזקיקים בהיקף של 550,000 טון בצפון ואתר אחסון בהיקף של 20,000 גפ"מ ביבור, המחובר למקשר ימי לייבוא גפ"מ.

תמ'א 75 שער המפרץ, בהובלת רשות מקרקעי ישראל ומנהל התכנון אושרה ברמה המתארית על ידי ממשלת ישראל. בשנה הקרובה יקודמו במסגרת במסגרת הפטרוכימית במפרץ חיפה.פעולות מרכזיות מתוכננת לשנת 2024

המשך קידום התכניות להקמת תשתיות אנרגיה על ידי רשות מקרקעי ישראל לרבות תסקירי השפעה על הסביבה.

סיום התכנון של מסוף התזקיקים החדש על ידי חברת תש"א אשר יוקם בסמוך לנמל המפרץ במקום נמל הדלק בעיר התחתית של חיפה, והיערכות לפרסום מכרז לביצוע.

תחילת העבודות להקמת אתר אחסון גפ"מ באשדוד או אשקלון.

פרסום מסמכי מיון מוקדם במסגרת מכרז החשב הכללי להקמת אתר לאחסון גפ"מ בהיקף של 20,000 טון באתר "יבור", בסמוך למתקן טיפול שפכים של מועצה אזורית מטה אשר.

התחלת הזרמת קונדנסט על ידי חברת תש"א ממאגר הגז הטבעי "לוויתן" לבית הזיקוק באשדוד, במקום לבז"ן.

קידום במוסדות התכנון של תכניות מפורטות במסגרת תכנית מתאר ארצית 75, וכן תכנית לניהול נגר במפרץ, על ידי רשות מקרקעי ישראל.

הגשת תכנית רב-שנתית לפיתוח והפעלת ביה"ח קריית אתא על ידי קופת חולים "כללית".

תחילת הקמת פארק "אגמי נשר" בהובלת עיריית נשר, ומתחם "המלחה" בפארק מורד נחל קישון, על ידי רשות נחל הקישון.

תכנון מפורט וקידום זמינות של הכפלת היקף מסילות הרכבת בין תל אביב לתחנת חוף הכרמל על ידי חברת רכבת ישראל, לקראת תחילת ביצוע ב-2025.


(שרון אחדות)
יובל אדמון. צילום: לשכת העיתונות הממשלתית לע'מ


הדפסה            חזרה לידיעה