www.rinunim.co.il


Deprecated: Function split() is deprecated in /home/rinunimc/public_html/PrintArticle.php on line 64
בשל מיקומו וחשיבותו האסטרטגית, במכון לטיהור שופכין בחיפה נערכים גם לתרחיש מלחמה בצפון.כתבה: רונית קיטאי. צילום: איגודצערים לביוב חיפה
מנכ'ל איגוד ערים חיפה לביוב תא'ל (מיל) איציק כהן , הציג בפני השרה עידית סילמן את עבודות השדרוג שהמכון עובר בימים אלה, שבסיומן הוא יוכל לעמוד בספיקה יומית מוגדלת של 150 אלף מ'ק
משמאל לימין השרה עידית סילמן, יו'ר איגוד ערים חיפה לביוב אלי כהן, מנכ'ל האיגוד תא'ל (מיל) איציק כהן. צילום איגוד ערים חיפה לביוב
בסיור שערך יוwר איגוד חיפה לביוב אלי כהן לשרה להגנת הסביבה עידית סילמן הוא סקר בפניה את היערכותו של המכוו לטיהור לשעת חירום ולתרחיש מלחמה בצפון לאור היותו המפעל האזורי השני בגודלו בארץ המטפל בשפכים ומסלק אותם מאזור נרחב שבו אוכלוסייה צפופה וכן אזורי תעשייה, מלאכה ועסקים. אזור זה כולל 11 רשויות מקומיות, והאוכלוסייה המקבלת שירות על ידי המט"ש נאמדת בכ-800 אלף איש. המט"ש מטפל בספיקת שפכים יומית ממוצעת של כ-110 אלף מ"ק והוא מפיק מי קולחין באיכות שניונית.


יו'ר האיגוד אלי כהן הדגיש כי היקף עבודות השדרוג שעובר המכון לטיהור נאמד בקרוב ל- 700 מיליון ש'ח והן כוללות החלפת מתקנים ישנים בחדשים ומודרניים על מנת להביאו להפקת קולחין באיכות שלישונית בהתאם לתקנות.

השרה להגנת הסביבה עידית סילמן הביעה את התרשמותה מההיערכות של מכון הטיהור לשע"ח ולתרחיש מלחמה ויו"ר האיגוד אלי כהן , הודה לה על ביקורה ועל שיתוף הפעולה בין משרדה למכון הטיהור בימי שגרה בכלל ובתקופה מאתגרת זו שבה מצויה מדינת ישראל בפרט.

(גדי נס)
השרה להגנת הסביבה עידית סילמן ויו'ר איגוד ערים חיפה לביוב אלי כהן . צילום: איגוד ערים חיפה לביוב

סיור במכון לטיהור בחיפה. השרה עידית סילמן והכהנים : אלי כהן ואיציק כהן. צילום: איגוד ערים חיפה לביוב

 

הדפסה            חזרה לידיעה