www.rinunim.co.il


Deprecated: Function split() is deprecated in /home/rinunimc/public_html/PrintArticle.php on line 64
Eshkol Power Energies Ltd היא החברה הזוכה ברכישת אתר תחנת הכוח 'אשכול' שבאשדוד בתמורה של 9.001 מיליארד ש'ח.
בעת המכירה, חברת החשמל תחדל להיות מונופול במקטע ייצור החשמל כאשר חלקה יצטמצם לנתח שוק של כ- 40 אחוזים מייצור החשמל במשק
מנכ'ל חברת החשמל מאיר שפיגלר. צילום: יוסי וייס חברת החשמל
היום, 9 בנובמבר 2023, אישר דירקטוריון חברת החשמל את הכרזתה של ועדת המכרזים על זכיית Eshkol Power Energies Ltd במכרז לרכישת תחנת כח אשכול.

שלמה ארביב, נציג דירקטוריון חברת החשמל : 'מכירת תחנת הכח אשכול הציבה את חברת החשמל כעוגן מרכזי בקידום התחרות במשק החשמל והיא מבטיחה את פיתוח המשק וקידום התחרות לטובת ציבור הצרכנים כולו, כפי שנקבע ברפורמה במשק החשמל ביולי 2018'.

מאיר שפיגלר מנכ'ל חברת החשמל :'מדובר באחד המכרזים המורכבים בשוק האנרגיה והתשתיות שהסתיים בפסק דין תקדימי ומהדהד שיהווה אבן דרך בדיני המכרזים. האמונה של חברת החשמל והדבקות בשמירה על האינטרס הציבורי כמו גם העמידה האיתנה לטובת העניין, גברו על כל שיקול אחר והן הוכיחו את עצמן כאות ועדות לממלכתיות, מקצועיות ונאמנות חברתית'

'אשכול היא תחנת הכוח הגדולה בישראל הפועלת בגז טבעי עם יכולת מותקנת של כ- 1693 מגה וואט. באתר פועלים שני מחז'מים חדישים (יחידות מחזור משולב), וכן 4 יחידות ותיקות שייסגרו בתוך מספר שנים. בנוסף, במסגרת תהליך המכירה דאגה החברה לקדם אופציה להקמת מחז'מ חדיש בגז טבעי בהספק של עד 850 מגוו"ט בשטח האתר.

'אשכול' היא התחנה הרביעית שחברת החשמל מוכרת למגזר הפרטי, במסגרת הרפורמה במשק החשמל. עד כה נמכרו במחירי שיא תחנות הכח רמת חובב בכ- 4.25 מיליארד ש"ח לשיכון ובינוי ואדלטק.
אלון תבור נמכרה בכ- 1.9 מיליארד ש'ח לקבוצת MRC. תחנת הכח חגית מזרח נמכרה בסך של כ- 1.602 מיליארד ש"ח לשיכון ובינוי ואדלטק.

את הליך המכרז ניהל אמיר ליבנה, סמנכ'ל אסטרטגיה חדשנות ושינוי מבני ביחד עם חברי וועדת המכרזים, גילעד חסיד סמנכ"ל הכספים, יוסי רופא, סמנכ"ל ייצור ואנרגיה ומרדכי בן-עמי.

הייעוץ המשפטי לוועדה ניתח על ידי היועץ המשפטי של החברה, עו"ד גרשון ברקוביץ'.

בנוסף, את תהליך המכירה ליווה עו'ד ליאור מיימון ממשרד עורכי הדין ש. הורוביץ ושות'.

השלמת עסקת מכירת אתר אשכול כפופה להתקיימותם של מספר תנאים מתלים, ובכללם: קבלת רישיונות ייצור מרשות החשמל באישור שר האנרגיה והתשתיות, קבלת אישור מיזוג מרשות התחרות, וכן קבלת אישורים רגולטוריים אחרים כקבוע בהסכם המכר.

הדפסה            חזרה לידיעה