www.rinunim.co.il


Deprecated: Function split() is deprecated in /home/rinunimc/public_html/PrintArticle.php on line 64
היכן סעד עו'ד רני פינגרר? כתבה וצילמה: רונית קיטאי
לחו'ל לא נסע עו'ד רני פינגרר בשל עומס עבודה במשרדו, אך פטור בלא כלום אי אפשר, אז הוא יצא לסיור טעימות שעליו ניצח ארז גולקו החיפאי. היה טעים מאוד
עו'ד רני פינגרר. צילום: רונית קיטאי
בעוד עורכי דין לא מעטים ניצלו את תקופת החגים לצורך נסיעה לחו'ל, עו'ד רני פינגרר, המוערך והחרוץ נשאר כאמור במשרדו כדי לטפל בתיקי הלקוחות. חופשה? לא בתקופה זו אך ה'הפסקה' הקצרה יחסית היתה בסיור הטעים מאוד והלא דיאטתי ,אך היה מוי כיף.

הדפסה            חזרה לידיעה