www.rinunim.co.il


Deprecated: Function split() is deprecated in /home/rinunimc/public_html/PrintArticle.php on line 64
עיריית חיפה בשיתוף רשות העלייה והקליטה נערכים לקליטתם של אלפי עולים שיגיעו לעיר מאוקראינה. צילום: ראובן כהן דוברות עיריית חיפה
ברשות יוקם חפ״ק לתיאום פעילותם של כלל הגורמים העירוניים, במסגרתו יתקיימו פגישות עדכון על בסיס יום יומי.
צילום: ראובן כהן דוברות עיריית חיפה
ראש העיר חיפה ד'ר עינת קליש רותם: '״חיפה היא עיר מרכזית ואטרקטיבית לקליטת העולים החדשים, נעמוד לרשותם בכל מה שיידרש'

החפ״ק ינוהל על ידי ראש אגף הביטחון בעירייה, יאיר זילברמן ויורכב מנציגי המחלקות השונות בעירייה, כדוגמת: רווחה, חינוך, תפעול וקהילה, בשיתוף העמותה לקליטת עלייה, אשר יפעלו כל אחד בתחומו למען הצלחת הליך הקליטה.

מינהל החינוך מערך לקליטת הילדים בבתי הספר וגני הילדים בעיר, ולמתן מענה וליווי רגשי באמצעות השירות הפסיכולוגי.

ראש העיר חיפה ד'ר עינת קליש רותם: 'חיפה היא עיר מרכזית ואטרקטיבית לקליטת עולים, כרבע מהאוכלוסיה בעיר הם דוברי רוסית. אנחנו נערכים עם כל המשאבים לקליטת העלייה, ושמחים לעמוד לרשותם בכל מה שידרש. פנינו למשרדי ממשלה, העלייה והתפוצות ואנו מצפים לשיתוף פעולה'.

(ליאורה טל)

הדפסה            חזרה לידיעה