www.rinunim.co.il


Deprecated: Function split() is deprecated in /home/rinunimc/public_html/PrintArticle.php on line 64
במי תומך אילן פנחס יו'ר ארגון עובדי חברת החשמל במרחב הצפון? צילום: יח'צ
יו'ר ארגון עובדי חברת החשמל במרחב הצפון אילן פנחס, הכריז על תמיכתו בארנון בר דוד לקדנציה נוספת כיו'ר ההסתדרות
צילום:יח'צ
לדברי אילן פנחס: 'ארנון בר דוד הוא בדיוק כפי שצריך להיות.- אחד משלנו. הוא מנהיג עובדים אותנטי עם רגישות חברתית גבוהה ביותר וראוי לדעתי ולדעתם של חבריי בארגון עובדי חברת החשמל לזכות באמון שלנו לקדנציה נוספת' כך נשמע היוםמ'מ ויו'ר מזכירות הארצית ויו'ר ארגון עובדי חברת החשמל במרחב הצפון אילן פנחס שהודיע על תמיכתו בארנון בר דוד בבחירות לראשות ההסתדרות שתתקיימנה בחודש מאי 2022..


מוסיף אילן פנחס: 'פיו וליבו של ארנון בר דוד - שווים. גילינו אצלו במהלך כהונתו כיו"' ההסתדרות רגישות רבה ולב דואג הנוהג להקשיב לרחשי ליבם של העובדים. הוא איש צנוע, שמפגין פשטות ואמינות רבה. הוא דאג לעובדי חברת החשמל במהלך יישום הרפורמה בימים לא פשוטים ומנהיג עובדים נמדד בשעות קשות וכזהו ארנון בר דוד! כשהתחלנו את הרפורמה, הוא דאג יחד איתנו בארגון עובדי החברה שאף עובד בחברה לא ייפגע ולכן, הוא ראוי לתמיכתנו המלאה בבחירות הקרובות'. הוא לא רק הביע תמיכה בו אלא גם הציע לסייע לו בבחירות הקרובות..

הדפסה            חזרה לידיעה