www.rinunim.co.il


Deprecated: Function split() is deprecated in /home/rinunimc/public_html/PrintArticle.php on line 64
ראש לשכת עורכי הדין עו'ד אבי חימי ועו'ד ד״ר נחשון שוחט יו'ר (משותף) ועדת חקיקה (פלילי) בלשכה וחוק זכויות בחקירה
ראש לשכת עורכי הדין עו'ד אבי חימי ועו'ד ד״ר נחשון שוחט יו'ר (משותף) ועדת חקיקה (פלילי) בלשכה, התייחסו לאישורו בקריאה ראשונה של חוק-יסוד: זכויות בחקירה: 'אנו תומכים באופן מלא בקידומה של הצעת החוק, ואנו מברכים את שר המשפטים גדעון סער על כך שהוא פועל לקידום חוק יסוד כה ראוי וחשוב'
עו'ד אבי חימי ראש לשכת עורכי הדין. צילום: לשכת עורכי הדין
מוסיפים שניהם: 'עשייתו של השר גדעון סער מוכיחה כי בלבו דאגה כנה ואמיתית לאינטרס הציבור ולזכותם של אזרחי ישראל להליך משפטי הוגן. לעיגונן של הזכויות חשיבות הצהרתית רבה, אך בעיקר מעשית, בקיום עקרונות מנחים של קביעת האשמה הפלילית, חזקת החפות, הליכי המעצר והלימות הענישה. חוק היסוד מבטא את החשיבות העצומה בהגנה על זכויות הפרט בהליכים פליליים אל מול כוחן העודף של המדינה ורשויות השיטור והאכיפה. לשכת עורכי הדין הייתה שותפה פעילה לקידום היוזמה באמצעות נייר עמדה מפורט שכלל הצעות להוראות ספציפיות ולמתווה ההסדרה ראוי, ואנו תקווה כי הליך החקיקה יושלם במהרה'.

הדפסה            חזרה לידיעה