www.rinunim.co.il


Deprecated: Function split() is deprecated in /home/rinunimc/public_html/PrintArticle.php on line 64
עיריית חיפה ערכה הבוקר במערכת החינוך, תרגיל היערכות בפני רעידת אדמה
בסיומו של תרגיל היערכות ארצי שנערך הבוקר ע'י משרד החינוך בפני ירי טילים בכל מוסדות החינוך בארץ, קיימה עיריית חיפה תרגיל היערכות נוסף לרעידת אדמה. עקב מקרוב אחר קיום התרגיל אוהד דורפמן ראש מנהל התפעול בעיריית חיפה
ההחלטה על קיום התרגיל התקבלה ע'י העירייה בעקבות רעידות האדמה שפקדו את האזור במהלך החודש האחרון. במסגרת התרגיל הפעיל המוקד המבצעי של עיריית חיפה את מערכות ההתרעה בפני רעידת אדמה אשר הותקנו בכל בתי הספר בעיר.

עם הפעלת המערכת הושמעה במערכות הכריזה של בתי הספר התרעת פינוי בעקבותיה התפנו התלמידים לשטחים פתוחים שנקבעו ע'י רכזי החירום וקציני הביטחון של מוסדות החינוך. בתוך כך, בחנו הנהלות בתי הספר את אופן הפנוי על מנת לוודא כי ההליך מתבצע בצורה יעילה ובטוחה תוך הקפדה כי כל התלמידים מצויים במקומות שנקבעו לכך בכל שלבי הפינוי.

התרגיל לווה ע'י המרכז לניהול משברים של עיריית חיפה. נציגי מכלולי החינוך והביטחון רכזו את הנתונים שהתקבלו מבתי הספר לצורך הערכת מצב תרגילית והפקת לקחים.

130 מערכות ההתרעה מפני רעידות אדמה הותקנו במהלך השנים האחרונות במימון משרד החינוך בכל בתי הספר בעיר במסגרת 'קול קורא' שהתפרסם בנושא. המערכות מחוברות לרשת גלאים סיסמולוגים שנפרשו לאורך קו השבר הסורי-אפריקני ושבר יגור. המערכות הבית ספריות מהוות אמצעי משלים למערכת "תרועה" של פקוד העורף אשר תתריע על רעידת אדמה באמצעות האפליקציה ומערכת הצופרים של הפיקוד.

אוהד דורפמן ראש מנהל התפעול בעיריית חיפה, אשר עקב מקרוב אחר קיום התרגיל ציין כי עיריית חיפה עורכת לאורך כל השנה תרגילי היערכות לתרחישי חירום שונים מתוך הבנה כי התנהגות נכונה בשעת חירום מצילה חיי אדם'.

(רוני גרוסמן)
תרגיל פינוי תלמידים בבית ספר אל חיוואר. צילום: דוברות עיריית חיפה

תרגיל פינוי תלמידים בי'ס ליאו בק יסודי.צילום: ראובן כהן דוברות עיריית חיפה

צילום: ראובן כהן דוברות עיריית חיפה

צילום: ראובן כהן דוברות עיריית חיפה


הדפסה            חזרה לידיעה