www.rinunim.co.il


Deprecated: Function split() is deprecated in /home/rinunimc/public_html/PrintArticle.php on line 64
מה עשה כדבר ראשון שר החוץ יאיר לפיד בעת ביקורו במוסקבה? צילום: שלומי אמסלם - לע'מ
: שר החוץ יאיר לפיד הניח זר בקבר החייל האלמוני
שר החוץ יאיר לפיד ליד קבר החייל האלמוני.צילום: שלומי אמסלם - לע'מ
בהזדמנות זו חלק השר כבוד לחיילי הצבא האדום שנפלו במלחמת העולם השנייה.

הדפסה            חזרה לידיעה