www.rinunim.co.il


Deprecated: Function split() is deprecated in /home/rinunimc/public_html/PrintArticle.php on line 64
השביתה של עובדי המנהל והמשק נכנסה ליומה השלישי. מה עושים במרכז הרפואי רמב'ם כדי להתגבר על הקשיים?
ברמב'ם כמו ביתר בתי החולים הממשלתיים האחרים, מעניקים גיבוי לעובדים השובתים ונרתמים למשימות ניקיון
צילום: הקריה הרפואית רמב'ם
עובדים מסקטורים אחרים נראו מבצעים משימות ניקיון וצות סיעוד החליף מצעים ועסק בניקוי מחלקות, צוות פסיכולוגיות של רמב'ם ניקו את רחבת המיון ועוד. לא קל לאף אחד מסתבר.


(דוד רטנר)

הדפסה            חזרה לידיעה