www.rinunim.co.il


Deprecated: Function split() is deprecated in /home/rinunimc/public_html/PrintArticle.php on line 64
באמת הגיע הזמן לכך. אפילו שהסיבה היא יום האישה הבינלאומי. מעתה חברת החשמל לא תשתמש יותר בביטוי 'בתי אב'
אורן הלמן סמנכ'ל שירות שיווק ורגולציה בחברת החשמל ויוזם המהלך: 'בישראל יש תאים משפחתיים מגוונים שאינם כוללים אבות דווקא, כמו אימהות חד הוריות ויחידות דיור בהן גרים שותפים בלבד. השינוי הזה חשוב מאוד, ונועד להתחשב בכל הלקוחות שלנו'
אורן הלמן. צילום:יוסי וייס
לרגל יום האישה הבינלאומי שיצוין ב-8 במרץ2021 מבקשת חברת החשמל מכל העובדים והעובדות לחדול מהשימוש בביטוי 'בתי אב' ולהחליף אותו בכל מסמך והתקשרות בביטוי 'משקי בית'.

החברה מבקשת להנחיל שינוי תודעתי שיעודד חשיבה על הטיות מגדריות שגורות, מתוך האמונה שמילה יוצרת פעולה.המינוח החדש 'משקי בית' חף מהתייחסות להרכב המגדרי של בני המשפחה או דיירי יחידת המגורים המשותפת.

הדפסה            חזרה לידיעה