www.rinunim.co.il


Deprecated: Function split() is deprecated in /home/rinunimc/public_html/PrintArticle.php on line 64
ספר חדש לעו'ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר ולעו'ד שלומי לויה סמנכ'ל משפט וממשל באיגוד. כתבה: רונית קיטאי. צילום: יעל סנקין
הספר מביא את הסיפורים שמאחורי השינויים, את המאבקים והתמורות שחלו בהם על פני חלון זמן של שלושה עשורים, מחקיקתם בתקופת כהונתו של עו"ד אוריאל לין כיו'ר וועדת חוקה חוק ומשפט שהעביר חוקים אלה ועד היום
מימין לשמאל עו'ד שלומי לויה ועו'ד אוריאל לין . צילום: יעל סנקין
רגע לפני הבחירות ועל רקע חוסר היציבות הפוליטית יוצא השבוע לחנויות ספר חדש "כיצד שונתה השיטה הפוליטית בישראל 2020-1990" (הוצאת המרכז הליברלי). הספר, שנכתב ע"י עו"ד אוריאל לין, לשעבר יו"ר ועדת חוקה חוק ומשפט וכיום נשיא איגוד לשכות המסחר ועו"ד שלומי לויה, סמנכ"ל משפט וממשל באיגוד לשכות המסחר, סוקר את השינויים בשיטה הפוליטית שהגיעו כמכת נגד לתופעות שליליות בפוליטיקה הישראלית ששיאן בתרגיל המסריח של הפלת ממשלת האחדות במרץ 1990.

בספר מועלית השאלה האם לא מיהרנו לזנוח את רעיון הבחירה הישירה של ראש הממשלה; כיצד הצליחו אחרי עשרות ניסיונות כושלים דווקא בשנת 1992 בממשלה בראשות הליכוד להעביר את חוקי היסוד של זכויות האדם ובכללם חוק יסוד כבוד האדם וחירותו וחוק יסוד חופש העיסוק ששינו כליל את המערכת המשפטית, כיצד צומצמה לממדים שוליים תופעת הכלנתריזם והעריקות של חברי כנסת למחנה הנגדי; כיצד הגענו למצב שבו הוסמכו ראש הממשלה ושר הביטחון, שניים בלבד, להחליט שישראל יוצאת למלחמה; כיצד נלחמת המערכת הפוליטית בתופעה של השפעות דתיות שמרוקנות את חופש הבחירה בבחירות; כיצד נותקו חברי מרכז מפלגה מהכוח לבחור את חברי הכנסת והשרים ועוד.

בתמונה מימין לשמאל:עו'ד שלומי לויה סמנכ'ל משפט וממשל באיגוד לשכות המסחר ועו'ד אוריאל לין לשעבר יו'ר ועדת חוקה חוק ומשפט וכיום נשיא איגוד לשכות המסחר

הדפסה            חזרה לידיעה