www.rinunim.co.il


Deprecated: Function split() is deprecated in /home/rinunimc/public_html/PrintArticle.php on line 64
מה קורה על פי 'המפה' המעודכנת של צבעי החבלים בעיר חיפה? צילום: בי'ס אילנות
איזה בתי ספר בחיפה ילמדו באופן סדיר?
צילום: בית ספר אילנות בכרמל המערבי, חיפה
בשבוע הבא יתקיימו לימודים סדירים במוסדות החינוך בחבל כרמל וחבל רמות כרמל שהוגדרו כצהובים.

קיום הלימודים בכל שכבות הגיל התאפשרה לאחר שקבינט הקורונה הלאומי אישר את בקשת עיריית חיפה לחלק את העיר לשבעה אזורים כך שכל אחד מהם יקבל ציון רמזור עצמאי.

בהתאם לאישור זה חזרו השבוע בתי הספר בשכונות המוגדרות כצהובות לפעילות מלאה בכל הרצף החינוכי מגני הילדים ועד כיתות יב.

*על פי מפת הרמזור המעודכנת יתקיימו בשבוע הבא הלימודים בכל הרצף בבתי הספר הבאים:

חבל רמות כרמל בתי הספר: אליאנס, איינשטיין, הבונים, אחוזת ילדים – ויצו, בן גוריון, רוממה ניגונים, נופים, תהילה בנות, הריאלי בית בירם, הריאלי יסודי אחוזה, הריאלי חטיבת הביניים אחוזה, נתיב אליעזר כרמל ובי'ס אחוזה זיכרון יוסף.

חבל כרמל בתי הספר: חוגים, טשרניחובסקי, רעות תיכון, תיכון עירוני ה', עירוני ד-עתיד, הריאלי למדע טבע וסביבה, אחמדיה, אורים, אהוד, ליאו בק (יסודי חטיבה ותיכון) , דוד ילין, אילנות, אופקים, הרצל.

בשכונות הכתומות והאדומות, (לרבות חבל נווה שאנן שבשבוע החולף היה צהוב והפך להיות כתום) תתקיים הלמידה בכיתות ה' עד יב' תתקיים מרחוק באמצעות ה-ZOOM.

הלימודים בגני הילדים ועד כיתה ד' ימשכו במוסדות החינוך בכל העיר.

תלמידי החינוך המיוחד וכיתות אגף שח'ר ימשכו בלימודים סדירים בכל הגילאים בכל שכונות העיר.

הלימודים יתקיימו בכפוף לעדכונים ולשינויים בהנחיות המדינה.

הודעות נשלחו להנהלות בתי הספר ובאמצעותם לכל התלמידים שבתי ספרם נמצאים בשכונות המוגדרות כצהובות.

(רוני גרוסמן)


נב. דובר עיריית חיפה אלירן טל מעדכן כי 'עד הבוקר התחסנו 39.000 מתושבי חיפה, כולל דיירי 8 בתי אבות ושני מקבצי דיור'.

הדפסה            חזרה לידיעה