www.rinunim.co.il


Deprecated: Function split() is deprecated in /home/rinunimc/public_html/PrintArticle.php on line 64
ועדת הכספים בראשות ח'כ משה גפני, אישרה את דרך הפרטת חברת נמל חיפה. צילום: ראובן כהן דוברות עיריית חיפה
היה זה במהלך שני דיונים שקיימה הוועדה בנושא עלו טענות שונות מצד עיריית חיפה, בעיקרן בנוגע לעתיד חזית הים העירונית וסביבתה
ראש העיר חיפה ד'ר עינת קליש רותם. צילום : ראובן כהן דוברות עיריית חיפה
ההחלטה התקבלה בכפוף לרביזיה, על רקע חילוקי דעות בין עיריית חיפה לגורמים האמונים על ההפרטה , ולאי מעורבותה בהליכים השונים. במסגרת המהלך ימכרו 100 אחוז ממניות החברה, כאשר החברה הרוכשת תוכל לפעול כנמל עד לשנת 2054.

נוכח חילוקי הדעות דרשה הוועדה מהצדדים, ביניהם חברת נמל חיפה ורשות החברות הממשלתית, לשלב את עיריית חיפה בשלבים השונים של ההליך. לבקשת יו'ר הוועדה ח'כ משה גפני נקבעה רביזיה על ההצבעה, עד לפגישה שיקיים עם השר דודי אמסלם, האמון על רשות החברות.

יו'ר הוועדה ח'כ משה גפני: 'אני מבין את דאגת העירייה והעומדת בראשה, נוכח האירועים השונים בנמל חיפה לאורך השנים. אני דורש את עדכונם ככל שהדבר ניתן מבחינה חוקית ומזכיר שתצטרכו להגיע לכאן לאישור נוסף בעוד מספר חודשים ונבחן את ההתנהלות'.

ראש עיריית חיפה ד'ר עינת קליש רותם: 'מסמכי ההפרטה מלמדים שעתיד חזית הים העירונית מוטל בספק. בנוסף, תשתיות הדלקים והכימיקלים עומדות להתרחב במרחק רק מאות מטרים בודדים מחזית הים העירונית. טיעונים אלה ואחרים הבהירו לועדת הכספים את חשיבות שיתוף הפעולה עם העירייה. אני שמחה על החלטת הועדה ומודה לח'כ גפני על עמידתו האיתנה גם לקדם את ההפרטה, וגם לשמור על זכויות תושבי העיר חיפה'.

(אלירן טל)

הדפסה            חזרה לידיעה