www.rinunim.co.il


Deprecated: Function split() is deprecated in /home/rinunimc/public_html/PrintArticle.php on line 64
ההסתדרות במרחב חיפה,בראשות משה מזרחי ייסדה מפגשים ושיתופי פעולה עם החטיבה הדתית בהסתדרות. צילום: ההסתדרות במרחב חיפה.
משה מזרחי יו'ר ההסתדרות במרחב חיפה הודה להנהלת החטיבה הדתית על שיתוף הפעולה
צילום: ההסתדרות במרחב חיפה
ומזרחי הודה לו על עצם קיום המפגשים במטרה להדק את הקשרים והדגיש :'כולנו פה ביחד משתפים פעולה למען העובדים ולמען ההסתדרות שהיא הבית של העובדים'.

במסגרת שיתופי הפעולה וישיבת העבודה בין הצדדים התקיימה במרחב חיפה ישיבה עם הנהלת החטיבה הדתית בהסתדרות, בהשתתפות משה מזרחי יו'ר ההסתדרות במרחב חיפה, יעקב גבאי סגן יו'ר המרחב ויו'ר אגף מנהל וכוח אדם, דוד לוי יו'ר האגף לאיגוד מקצועי, רפי מלאכי יו'ר החטיבה הדתית, יניב מנהל החטיבה, עו'ד רן חלואני ממונה המעו'ף, אורי לוי מזכיר איגוד מקצועי, עו'ד יונה אדמון ואלון מזרחי מהמחלקה המשפטית.

הדפסה            חזרה לידיעה