גזבר עיריית חיפה רוני בן חיים בבקשה דחופה לגריעת מתחם בתי הזיקוק התעשייה המזהמת, מהגדרה של העסקים שיזוכו בהטבת הארנונה

מכתבו של רוני בן חיים הופנה לשר הפנים אריה דרעי, שר האוצר משה כחלון, מנכ'ל משרד הפנים מרדכי כהן ועם העתקים לראש העיר חיפה ד'ר עינת קליש רותם ,חיים ביבס ראש עיריית מודיעין מכבים רעות ויו'ר מרכז השלטון המקומי,איתי חוטר סמנכ'ל כלכלה במרכז השלטון המקומי,תומר ביטון גזבר עיריית באר שבע ויו'ר איגוד הגזברים

פורסם ב: 13/04/2020 17:11

רוני בן חיים גזבר עיריית חיפה. צילום :ראובן כהן דוברות עיריית חיפה
כך נכתב במכתבו של גזבר עיריית חיפה רוני בן חיים:

מכובדיי ,

הנדון: בקשה דחופה לגריעת מתחם בתי הזיקוק מגדרם של העסקים שיזוכו בהטבת הארנונה-
סימוכין: טיוטת תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה)(תיקון מס' ), התש"ף-2020


אבקש לפנות אליכם , בשם עיריית חיפה, בבקשה לתיקון טיוטת תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה)(תיקון מס' ), התש"ף-2020 ולגריעת המפעלים לזיקוק מוצרי דלק, ייצור דשנים וכימיקליים המצויים במתחם בתי הזיקוק בחיפה, וזאת לאור המובא להלן :

א. בערב חג הפסח פורסמה טיוטת תקנות הסדרים במשק המדינה שבסימוכין, המכוונות ליתן מענה לפגיעה בציבור בעלי העסקים עקב משבר הקורונה.

ב. ההטבה המעוגנת במסגרת טיוטת התקנות הינה בשיעור של 25% מחיובם השנתי של הנכסים שייכללו בגדרו של ההסדר, באופן המשקף, למעשה, פטור מארנונה למשך 3 חודשים.

ג. ההנחה שבבסיס התקנות הינה, שעסקים שנאלצו לסגור את שעריהם ו/או פעילותם צומצמה באופן משמעותי, יופטרו מארנונה למשך התקופה בה לא התאפשרה פעילותם הסדירה ו/או נאסרה עליהם כליל על פי הנחיות הממשלה.

עסקים שפעלו וממשיכים לפעול בעת המשבר הוחרגו במפורש מגדרם של הנכסים שיזוכו בהטבה, ורשימה זו מונה, עפ"י טיוטת התקנות, את השימושים הבאים בלבד:

1. נכסים שסיווגם מבנה מגורים, בנק וחברת ביטוח, אדמה חקלאית, מבנה חקלאי, מערכת סולארית, קרקע תפוסה למערכת סולארית, ונכס אחר כמשמעותם בתקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות), התשס"ז-2007.

2. מרכול, בית מרקחת או חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה.

3. נכס שהמחזיק בו הוא המדינה, חברה ממשלתית או תאגיד סטטוטורי.

4. נכס שהמחזיק בו קיבל פטור חלקי מארנונה לפי סעיף 5(ז) לפקודה או מוסד להשכלה גבוהה שהמחזיק בו קיבל פטור חלקי מארנונה לפי סעיף 5(י) לפקודה.

ד. במתחם בתי הזיקוק בחיפה פועלים מספר מפעלים לזיקוק מוצרי דלק, ייצור דשנים וכימיקלים, המחויבים בארנונה תחת הסיווג הראשי של תעשייה, ונכללים, על כן, בהגדרתם של העסקים שיזכו בהטבת הארנונה הנדונה, ובכללם המפעלים הבאים: בתי זיקוק לנפט בע"מ, נתיבי גז טבעי, גדיב תעשיות פטרוכימיות, תמי מכון למחקר בע"מ, חיפה כימיקלים בע"מ וכרמל אולפינים בע"מ.

סך חיובם של מפעלי הזיקוק האמורים, לשנת 2020, עומד על כ- 110 מיליון ש'ח.

מדובר בריכוז של תעשייה מזהמת, שפעילותה לא הופסקה ו/או נפגעה כלל כתוצאה ממשבר הקורונה, ולא קיימת כל הצדקה להכלילה בגדרם של העסקים שיופטרו מארנונה.

הדבר חמור שבעתיים בשעה שהשיפוי שעיריית חיפה תקבל עומד על 92% בלבד, כך שלא זו בלבד שניתנת הטבה למגזר שפעל ופועל כרגיל בתקופת משבר הקורונה, אלא שבסופו של יום הציבור החיפאי הוא זה שניזוק כפליים, שכן לא זו בלבד שהוא נושא בנזקים המצטברים של התעשייה האמורה, אלא שהוא יידרש גם "להשתתף" בנטל הארנונה.

ה. זאת ועוד, להווי ידוע לכם, כי השנה, לראשונה, נדחתה כליל בקשת עיריית חיפה להעלאה חריגה של הארנונה למפעלים המזהמים במתחם בתי הזיקוק, וזאת בניגוד להיתרים חריגים שניתנו על ידכם משך השנים האחרונות.
המשמעות הכספית של אי מתן אישור להעלאה חריגה לשנת 2020 למפעלים המזהמים במתחם בתי הזיקוק הינה גריעת הכנסות בהיקף של 16 מיליון ₪ מעיריית חיפה.

לא יעלה על הדעת שעיריית חיפה, רק משום היותה עירייה איתנה, תספוג נזק כלכלי נוסף בדמות נשיאה בעלות הארנונה של המפעלים המזהמים נוכח החלטתכם להעמיד את השיפוי לעיריות איתנות על 92% בלבד.

לא קיימת כל הצדקה למתן ההטבה הנדונה למפעלים במתחם בתי הזיקוק, שהמשיכו וממשיכים בפעילותם הסדירה משך כל התקופה הנדונה, וממשיכים לגרום לנזק אקוטי לעיר ולתושביה וכעת צפויים הם לזכות בפרס בגין פעילותם בדמות פטור מארנונה למשך 3 חודשים !


לפיכך, אבקש את התערבותכם הדחופה והנחייתכם לפעול לגריעת מתחם בתי הזיקוק בחיפה מגדרם של הנכסים שעתידים לזכות בהטבת הארנונה שתוסדר במסגרת התקנות.


בכבוד רב ובברכה,

רוני בן חיים
גזבר העירייה

העתקים:

1. ד"ר עינת קליש רותם – ראש עיריית חיפה
2. מר חיים ביבס – ראש עיריית מודיעין מכבים רעות ויו"ר מרכז השלטון המקומי
3. מר איתי חוטר – סמנכ"ל כלכלה במרכז השלטון המקומי
4. מר תומר ביטון – גזבר עיריית באר שבע ויו"ר איגוד הגזברים


(עו'ד רוני גרוסמן)
שלח לחבר להדפסה

כתבות נוספות במדור קצר ולעניין :
*   ההר הוליד גור(י) 'סודהסטרים' הכריזה...
*   משבר נגיף הקורונה ממשיך לייצר משברים...
*   גלריית האמנים של קניון עופר רמת אביב...

אינדקס אתרים  
SSD בניית אתרים

הוסף למועדפים